Warffum e.o.

Buurtzorg Warffum en omstreken

De kracht en het unieke van Buurtzorg Nederland zijn de kleine, zelfstandige teams van hoog gekwalificeerde wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden. De teams nemen zelf de planning en organisatie voor hun rekening, dus van middenmanagement is geen sprake.

Buurtzorg onderscheidt zich van andere thuiszorgorganisaties door hun manier van werken. Men kan ons vergelijken met de “oude wijkzuster” die is teruggekeerd in de wijk. Door in een klein team te werken wordt een goede vertrouwensrelatie opgebouwd, met als doel: het bieden van een optimale kwaliteit van zorg.

Buurtzorg heeft een duidelijke positie binnen de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. De teams communiceren via korte lijnen met huisartsen, diëtisten en andere disciplines in de zorg.

Bovendien is het  een Buurtzorg Plus Team, d.w.z. dat er een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met twee fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in de ouderenzorg in de thuissituatie en een ergotherapeut. Wij werken hierin samen met ergotherapeut Annet Been en Fysio aan’t Wad. Samen met onze cliënten brengen we in kaart wat het functioneren van de cliënt belemmert en bedenken we oplossingen op maat.

De Buurtzorgmedewerkers zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zonder tussenkomst van een zorgcentrale. Iedereen kan gebruik maken van Buurtzorg, er is geen verwijzing of lidmaatschap voor nodig.

Het kantoor van Buurtzorg Team Warffum en omstreken is gehuisvest in het Gezondheidscentrum in Warffum.

Het team is actief in Baflo, Breede, Den Andel, Rasquert, Rottum, Saaxumhuizen, Tinallinge, Usquert en Warffum.

De medewerkers komen graag vrijblijvend langs om kennis te maken en vragen te beantwoorden.

Medewerkers Buurtzorg Team Warffum e.o.

Tel.: 06 - 83 96 54 97

e-mail: warffum@buurtzorgnederland.com

 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Warffum e.o., neem dan contact met ons op.
Oosterstraat 12 06 - 83965497
9989AD Warffum warffum@buurtzorgnederland.com